กอง บริการการศึกษา

" พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ "

ข่าวและ ความเคลื่อนไหว

"ข่าวและกิจกรรมของกองบริการการศึกษา"

ข้อมูลและ สถิติ

" ข้อมูลและสถิติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2565 "

18607

นักศึกษาปัจจุบัน

4348

สำเร็จการศึกษา

112

หลักสูตร

18

คณะ/วิทยาลัย