• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
16 มิถุนายน 2563

แผนการศึกษาหลักสูตรที่ขอปรับตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด 19

แผนการศึกษาหลักสูตรที่ขอปรับตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา หรือ โรคโควิด 19

>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<