• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
21 ตุลาคม 2564

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบสิ่งของ เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมบุคลากรกองบริการการศึกษา มอบสิ่งของ เพื่อส่งกำลังใจให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เสียสละเป็นด่านหน้า รับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) บุคลากรกองบริการการศึกษา จะดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ไม่เพิ่มภาระให้กับบุคลากรทางแพทย์ และจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน